بسمه تعالی
گروه رسانه و فرهنگی قاریان کتاب حق
((تیم عقیدتی و سیاسی))
سایت اصلی : gharianazna.blog.ir
تیم عقیدتی و سیاسی
تعداد اعضا : 8نفر
این گروه طبق قوانین اسلام و جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند
Image result for ‫جمهوری اسلامی‬‎
تاسیس1395