یک لحظه با خدا

از یک عمر بهتر است

۴ مطلب با موضوع «دشمن شناسی» ثبت شده است

ناقض حقوق بشر = آمریکا

پشت آن پرچم ، شیطانی بزرگ خوابیده است.

دروغ را باید از آنان آموخت

ناقض حقوق بشر= آمریکا

۱۳ آبان ۹۶ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
قاریان کتاب حق

خود فراموشی انسان ( امام خمینی)

 خود فراموشی و نادیده انگاشتن ابعاد لایتناهی روح آدمی و بی توجهی نسبت به استعداد های بشر در پیمودن سیر کمالات و فضایل اخلاقی، دردی است که اغلب جوامع بشری بدان مبتلا گردیده اند و حاکمیت تکنولوژی و  زندگی ماشینی و سلطة ماده گرایان و دنیاپرستان بر بخش وسیعی از جهان از یکسو، و ناتوانی مکاتب و اندیشه  های مختلف در ارائة مسیری روشن و تفسیری مطمئن از انسان، بر این سیر قهقرایی و از خودبیگانگی افزوده اند. در این میان تنها منادیان توحید و انبیاء و پاسداران حریم ارزش ها و معنویت ها بوده اند که تربیت انسان را وجهة جهاد مستمر خویش قرار داده و هم نوا با چراغ عقل و ندای فطرت، جامعة انسانی را به سوی کمالات و ارزش های متعالی هدایت کرده اند.                                        امام خمینی

۱۰ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
قاریان کتاب حق

شمر زمانه از دیدگاه سردار سلیمانی ...

Related image

۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۸:۰۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
قاریان کتاب حق

شمر زمانه ات را بشناس

Related image

۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۸:۰۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
قاریان کتاب حق