یکی از خصوصیات  و سیاست خوب رهبر این بود که مملکت را به دست یک عده ادعا گذاشت تا  به مردم بفهماند که این ها دردی از مملکت را درمان نمی کنند و شاید هم درد اضافه می کنند.

امام خمینی (ره) هیچ گاه چیزی را بدون فکر انجام نمی داد و خودش می دانست که رهبری را باید دست چه کسی بدهد تا جامعه به سوی خرابی نکشد . متاسفانه بعد از رحلت امام خمینی (ره) یک عده پایشان را از گلیمشان دراز کردند و رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) را نادیده گرفتند. طبق معمول از اعتماد مردم سوءاستفاده کردند و مملکت را به سوی نابودی کشیدند . به همین دلیل است که امروزه مردم  به هیچ نماینده یا رئیس جمهوری اعتماد نمی کنند. 
آیا کسانی که سلفی حقارت را در مجلس شورای اسلامی برپا می کنند ،  مردم به آن ها اعتماد میکنند؟!آیا اینان خون شهیدان را پایمال نمی کنند؟! آیا از اعتماد مردم سوءاستفاده نمی کنند؟!

کسانی که در جامعه ادعا می کنند که با آمریکا می شود کنار آمد ، یک دروغ است . طبق حرف فلسفی و منطقی امام خمینی(ره) به آمریکا نمی توان اعتماد کرد و امروزه  بعضی از ادعاکنندگان  دیگر حرفی برای اعتماد به آمریکا ندارند . 
 و سوال اساسی اینجا است که آیا می توان به شیطان ( ویا موجود دیگری مثل مار) اعتماد کرد؟!